Naslovna strana

O nama

Informacioni sistem Univerziteta Crne Gore je definisan kao informacioni sistem koji se jedinstveno realizuje za cio Univerzitet, i čija je organizacija prilagođena savremenoj koncepciji informacionih sistema koja treba da obezbijedi jedinstven razvoj i odrzavanje sistema.

Centar informacionog sistema je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore od zajedničkog interesa za Univerzitet Crne Gore i njegove članice.

Centar Informacionog sistema je osnovan odlukom Senata Univerziteta Crne Gore 21.juna 1996.godine.

Novosti


04.07.2016

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji


Nacionalna tačka razmjene Internet saobraćaja Crne Gore (Montenegro Internet Exchange Point -MIXP) i Češka tačka razmjene Internet saobraćaja (Neutral Internet Exchange for the Czech Republic – NIX.cz) organizovali su u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore krajem juna i početkom jula radionicu o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji.

Učesnici dvodnevne radionice bili su predstavnici Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, svih crnogorskih pružalaca usluga povezivanja na Internet, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije. Cilj radionice bio je proširivanje znanja iz ove oblasti i razmjena iskustava učesnika radi efikasnijeg i boljeg funkcionisanja prve tačke razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori. Radionica je organizovana u okviru projekta “Strengthening peering and supporting Internet Exchange Points in Danube Region (Danube Peering)”, koji realizuje Centar za informacioni sistem Univerziteta Crne Gore.

Prvog dana radionice predstavnici češkog IXP-a prezentovali su BGP ruting protokol, njegova svojstva i princip funkcionisanja, kao i moguće konfiguracije na jednostavnim laboratorijskim primjerima. Drugi dan bio je posvećen „BGP troubleshooting-u“, tj. načinima za pronalaženje i rješavanje mogućih problema vezanih za konfiguraciju BGP protokola rutiranja. Drugog dana radionice prezentovan je i BIRD alat otvorenog koda, koji je namjenjen za rutiranje Internet protokola među kojima spada i BGP, a koji je razvijen od Fakulteta za matematiku i fiziku Charles univerziteta iz Praga i sponzorisan od NIX.cz.

Ostale novosti